Kdo jsme

Jsme Kulturák. Snažíme se rozvíjet kulturní a společenský život v obci Chvalčov a jejím okolí. Spolek byl založen v roce 2019, kdy pod něj byla převedena odpovědnost za chod Letního kina Chvalčov a lokální crowdfundingové skupiny Kultura za pade (KZP). Kino i KZP vznikly již na jaře 2017 v rámci Okrašlovacího a zábavního spolku , kterého byli někteří z nás členové. Kulturák chce přinášet do života regionu netradiční kulturní akce a usiluje o to, aby se postupně etablovaly jako tradiční. Snažíme se zapojovat do své činnosti co nejrozmanitější skupinu místních obyvatel i rodáků žijících aktuálně mimo region. Naše aktivity jsou primárně financovány z výnosů Letního kina Chvalčov a příspěvků členů iniciativy Kultura za pade, podporu ale Kulturák získává i od obce Chvalčov a regionálních sponzorů. Spolek organizuje filmové projekce, autorská čtení, poslechové pořady, koncerty, výtvarné dílny, happeningy, divadelní představení.

Členové

Dagmar Červenková

Maminka mi vyprávěla, že už jako maličká jsem nepotřebovala slov k tomu, abych lidem vyčarovala úsměv na tváři. Jako dítě jsem urovnávala vztahy v rodině, pak ve škole mezi spolužáky, později v pracovních týmech. Tento můj vztahový instinkt, jsem nazývala intuicí, pátým smyslem nebo cestou srdce a velmi mi pomohl ve vztazích jak v práci, tak v osobním životě.

Svou cestu změny jsem začala v r. 2000, kdy jsem si zabalila batůžek a bez znalosti angličtiny odletěla do Ameriky.

Dagmar Červenková

Maminka mi vyprávěla, že už jako maličká jsem nepotřebovala slov k tomu, abych lidem vyčarovala úsměv na tváři. Jako dítě jsem urovnávala vztahy v rodině, pak ve škole mezi spolužáky, později v pracovních týmech. Tento můj vztahový instinkt, jsem nazývala intuicí, pátým smyslem nebo cestou srdce a velmi mi pomohl ve vztazích jak v práci, tak v osobním životě.

Svou cestu změny jsem začala v r. 2000, kdy jsem si zabalila batůžek a bez znalosti angličtiny odletěla do Ameriky.

Dagmar Červenková

Maminka mi vyprávěla, že už jako maličká jsem nepotřebovala slov k tomu, abych lidem vyčarovala úsměv na tváři. Jako dítě jsem urovnávala vztahy v rodině, pak ve škole mezi spolužáky, později v pracovních týmech. Tento můj vztahový instinkt, jsem nazývala intuicí, pátým smyslem nebo cestou srdce a velmi mi pomohl ve vztazích jak v práci, tak v osobním životě.

Svou cestu změny jsem začala v r. 2000, kdy jsem si zabalila batůžek a bez znalosti angličtiny odletěla do Ameriky.

Dagmar Červenková

Maminka mi vyprávěla, že už jako maličká jsem nepotřebovala slov k tomu, abych lidem vyčarovala úsměv na tváři. Jako dítě jsem urovnávala vztahy v rodině, pak ve škole mezi spolužáky, později v pracovních týmech. Tento můj vztahový instinkt, jsem nazývala intuicí, pátým smyslem nebo cestou srdce a velmi mi pomohl ve vztazích jak v práci, tak v osobním životě.

Svou cestu změny jsem začala v r. 2000, kdy jsem si zabalila batůžek a bez znalosti angličtiny odletěla do Ameriky.

Dagmar Červenková

Maminka mi vyprávěla, že už jako maličká jsem nepotřebovala slov k tomu, abych lidem vyčarovala úsměv na tváři. Jako dítě jsem urovnávala vztahy v rodině, pak ve škole mezi spolužáky, později v pracovních týmech. Tento můj vztahový instinkt, jsem nazývala intuicí, pátým smyslem nebo cestou srdce a velmi mi pomohl ve vztazích jak v práci, tak v osobním životě.

Svou cestu změny jsem začala v r. 2000, kdy jsem si zabalila batůžek a bez znalosti angličtiny odletěla do Ameriky.

Dagmar Červenková

Maminka mi vyprávěla, že už jako maličká jsem nepotřebovala slov k tomu, abych lidem vyčarovala úsměv na tváři. Jako dítě jsem urovnávala vztahy v rodině, pak ve škole mezi spolužáky, později v pracovních týmech. Tento můj vztahový instinkt, jsem nazývala intuicí, pátým smyslem nebo cestou srdce a velmi mi pomohl ve vztazích jak v práci, tak v osobním životě.

Svou cestu změny jsem začala v r. 2000, kdy jsem si zabalila batůžek a bez znalosti angličtiny odletěla do Ameriky.

Kulturák

Maminka mi vyprávěla, že už jako maličká jsem nepotřebovala slov k tomu, abych lidem vyčarovala úsměv na tváři. Jako dítě jsem urovnávala vztahy v rodině, pak ve škole mezi spolužáky, později v pracovních týmech. Tento můj vztahový instinkt, jsem nazývala intuicí, pátým smyslem nebo cestou srdce a velmi mi pomohl ve vztazích jak v práci, tak v osobním životě.

Svou cestu změny jsem začala v r. 2000, kdy jsem si zabalila batůžek a bez znalosti angličtiny odletěla do Ameriky.

Kulturák

Maminka mi vyprávěla, že už jako maličká jsem nepotřebovala slov k tomu, abych lidem vyčarovala úsměv na tváři. Jako dítě jsem urovnávala vztahy v rodině, pak ve škole mezi spolužáky, později v pracovních týmech. Tento můj vztahový instinkt, jsem nazývala intuicí, pátým smyslem nebo cestou srdce a velmi mi pomohl ve vztazích jak v práci, tak v osobním životě.

Svou cestu změny jsem začala v r. 2000, kdy jsem si zabalila batůžek a bez znalosti angličtiny odletěla do Ameriky.