26/11/2019

Toto číslo zpravodaje si patrně čtete v prosinci, a tak snad nebude vadit drobné shrnutí toho, co vše jsme léta páně 2019 na Chvalčově a v blízkém okolí provedli. Lidé z Kulturáku (ještě pod hlavičkou Okrašlovacího a zábavního spolku) pozvali v lednu divadelní soubor Štěk s aktuální českou komedií „Koule“, v únoru naplnili Hostinec Pod Lipami fanoušky nové české literatury (autorské čtení Jaroslava Rudiše s hudebním doprovodem Jiřího Hradila), v březnu uspořádali v bystřické knihovně večer o Litvě a litevské literatuře, na přelomu dubna a května (již pod hlavičkou Kulturák) uspořádali nultý ročník happeningu Sušil, během kterého vystoupali na Hostýn s živým doprovodem horňácké muziky Petra Mičky, ve staré výrobní hale TONu odehráli nový dokument Baťa, první globalista, pomáhali s koncertem Mária Biháriho (opět Pod Lipami) znovu posunuli k lepšímu areál letního kina, kde uspořádali 13 filmových večerů, dva další odehráli na fotbalovém hřišti (Diego Maradona) a v bystřickém skate parku (King skate), v září uspořádali malý hudební festival a 15. listopadu nakonec připomínkový večírek Třicítka s divadelní hrou, koncertem a výstavou. Abyste to nemuseli sami počítat, za tento rok to bylo 22 dní s kulturním programem a více než 2 600 návštěvníků. Za finanční, materiální, logistickou a psychickou podporu se patří poděkovat obci Chvalčov, našim sponzorům, pomocníkům, blízkým a členům iniciativy Kultura za pade, kteří nás podporují padesátikorunou měsíčně a vytvářejí komunitu, která nejen chodí na akce, ale pomáhá je i organizovat. Děkujeme všem zmíněným opravdu moc, nic z toho, co pro nás děláte, není zdaleka samozřejmé!

Pro další léta máme dva velké plány, které jsou v současnosti v počátcích (a nemusí také dojít naplnění). Prvním je práce na tom, abychom z chvalčovského kulturáku vytvořili místo, kam se chodí a (i z větší dálky) jezdí za kulturou. Není to práce na jeden rok, ale chceme na tomto místě postupně zkoušet různorodé kulturní pořady a z těch úspěšných pak vytvořit akce tradiční. Některé z nich budou spíše menšinové, jiné si třeba naleznou širší publikum.

Druhým velkým plánem, který již nyní konzultujeme s vedením obce, je rozvoj areálu letního kina tak, aby a) nám ulehčil práci na letním kině; b) posloužil i jiným lidem, kteří by pod Kozincem rádi uspořádali soukromou nebo veřejnou akci; c) veškeré úpravy navrhli tak, aby louka pod Kozincem zůstala nadále především loukou. Nákresy, které pro nás vytvořil architekt Petr Moráček, můžete vidět na dalších stránkách. Základem našeho návrhu je umístění tří rozměrově totožných modulárních staveb pro skladiště, bar a sociální zařízení. Některé ze staveb mohou mít více využití. Výhodou „kontejnerů“ je, že jsou finančně a administrativně méně nákladné než stavby s pevnými základy a kdykoli v budoucnu budou i snadno odstranitelné. Jelikož vše jsou nyní jen nákresy, byli bychom rádi, pokud byste se zamysleli, co byste rádi pod Kozincem uspořádali a co by vám k tomu mohlo pomoci. Tyto nápady (pokud si nebudou vzájemně na překážku) bychom následně zapracovali do studie, která bude příští rok vznikat. Může se jednat o srovnaný plácek pro sport, srovnaný pruh terénu pro stavbu stanů, lepší úpravu ohniště a posezení kolem… Preferovat budeme spíše drobné nenápadné zásahy do krajiny. Vaše nápady posílejte na mail jsme@kulturaak.cz.

Pokud byste naše aktivity v příštím roce rádi podpořili (například onou padesátikorunou měsíčně výměnou za 12 vstupenek pro vás a vaše blízké) stačí napsat na výše uvedený mail.

sdílaj