Project Description

Vývěsky

Drobná výtvarná intervence na plakátovacích plochách, které jsou zhruba od září 2020 prázdné z důvodu zákazu shromažďování. První intervencí je plakát ceněného mladého výtvarníka Davida Böhma, který vyrobil speciálně pro nás. Pokračovat budou žáci výtvarných oborů bystřické ZUŠ – ti se zamysleli, jaké plakáty budou na vývěskách v srpnu 2050. A další plakáty a vývěsky budou věříme přibývat.

sdílaj

Březen – duben 2021
Bystřice pod Hostýnem
Chvalčov