Loutková stínohra o lásce a síle překonávající zlý osud. Inscenace pro děti od 5 let, která objela Evropu.

Příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty o lásce a síle princezny Sávitrí, která
vysvobodí svého muže ze zajetí smrti. Výtvarná i zvuková složka inscenace je volně ovlivněna orientálním
divadlem. Barevné pohyblivé stíny na plátně, stylizovaný projevem vypravěče a hudebníka v jedné osobě ovládajícího vlastnoručně vyrobené netradiční hudební nástroje.

Inscenace se od svého vzniku s úspěchem účastní festivalů v ČR i zahraničí, byla
uvedena například v Belgii, Velké Británii, Německu, Rakousku, Španělsku, Itálii,
Maďarsku, Polsku, Turecku, Rusku, na Ukrajině nebo na Slovensku

Délka 50 minut.

NEDĚLE 26. ÚNORA 2023 V 16:00
Divadlo Líšeň (Brno): Sávitrí
Kulturák Chvalčov
Vstupné 130 / 50 pro členy Kultury za pade (viz kulturak.org).
FB: https://fb.me/e/41TRQUou7

sdílaj